Pobierz

Buksa Travel sp. z o.o.

Katalog Lato 2022

Pobierz

Buksa Travel Sp. z o.o.

Warunki Uczestnictwa w imprezach Buksa Travel

Pobierz

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

IPID (karta produktu) - BEZPIECZNE PODRÓŻE

Pobierz

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

Ogólne warunki ubezpieczenia - BEZPIECZNE PODRÓŻE

Pobierz

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

IPID (karta produktu) - Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (RG)

Pobierz

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

Ogólne warunki ubezpieczenia - Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (RG)

Pobierz

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

Instrukcja dla ubezpieczonych - postępowanie w przypadku wystąpienia szkody

Pobierz

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

Ogólne warunki ubezpieczenia - Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (RG)

Pobierz

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

Instrukcja dla ubezpieczonych - postępowanie w przypadku wystąpienia szkody

Pobierz

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

Zgłoszenie szkody z tytułu Ubezpieczenia Kosztów Leczenia

Pobierz

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

Zgłoszenie szkody z tytułu Ubezpieczenia NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków)

Pobierz

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

Zgłoszenie szkody z tytułu Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej (RG/RGS)

Pobierz

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

Skan gwarancji ubezpieczeniowej 2022/2023

Pobierz

Buksa Travel Sp. z o.o.

Katalog lato 2021

Pobierz

Buksa Travel Sp. z o.o.

CV - formularz (word)

Pobierz

Buksa Travel Sp. z o.o.

CV - formularz (PDF)

Pobierz

Buksa Travel Sp. z o.o.

Formularz - prośba o wystawienie faktury

Pobierz

Buksa Travel Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Buksa Travel

Pobierz

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ustawa z dnia 24.11.2017 o  imprezach turystycznych

Pobierz

Unia Europejska

Dyrektywa 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych

Pobierz